Наркотици


Наркотикът действа на мозъка.Той променя функционирането му и предизвиква състояние на зависимост. Наркотикът слиае на тялото и неховото физическо състояние, като променя мислите, действията, емоциите и настроението. Най-често първият път, когато ни поканят да опитаме наркотик, предложението идва от приятел. Но самата употреба на наркотици е напълно личен, съзнателен избор.Полово предавани инфекции


Терминът "полово предавани инфекции" (ППИ) се използва от сравнително неотдавна за обозначаване на група заразни заболявания, причинявани от различни микроорганизми (бактерии, вируси, гъбички) и имащи различни клинични прояви и здравни последици.Контрацепция


Контрацепцията е понятие, с което се назовават различните методи за предпазване от нежелана бременност. Методите са три: Бариерни методи, хормонални методи и естествени методи. Всеки един от тези методи се свежда до възпрепятстване на сперматозоида да оплоди узрялата яйцеклетка.Трафик на хора


Трафикът на хора е организирана криминална дейност, чиято цел печалба чрез сексуална и трудова експлоатация на хора. Трафикът на хора е криминализиран в Наказателния кодекс на България и включва прехвърлянето, укриването или приемането на хора, независимо от изразената от тях воля в пределите на страната или извън нея.<< Назад