Работа на терен


Работата на терен, която ние правим е много сериозна и изключително важна дейност, за която ние сме минали през много курсове на обучение.

Кампании


За краткото време на нашето съществуване като клуб ние успяхме да организираме следните кампании:

Обучения


До момента доброволци от клуба за взели участие в следните обучителни семинари и срещи:
<< Назад