Ново предизвикателство пред доброволците от КлубаНа 11 април 2013г. доброволците от клуб за обучители на връстници „RAINBOW” - Благоевград. се изправиха пред следното предизивкателство-да изберат своя нов Младежки координатор.
Кой можеше да кандидатства за Младежки координатор?
 Всеки, който е доброволец в Клуба, без ограничение в броя години, от които е негов член;
 Всеки, който има желание и преди всичко свободно време;
 Всеки, който притежава добри организационни качества, умение за работа в екип, лидерски умения, качества като точност, коректност и отговорност.
В надпреварата за мястото на Младежки координатор се впусна Радостина Панчева, доброволец
Като кандидат за Младежки координатор, тя имаше нелеката задача да представи пред останалите рейнболци своята визия за развитие на Клуба и подобряване работата му, по какъв начин тя би допринесла за осъществяването на тази нейна визия, както и да обрисува своята лична мотивация и опит в сферата на доброволчеството.
След като се запознаха с визията й за развитие на Клуба, чуха отговорите на зададените й въпроси, Ради получи нелекия пост с пълно мнозинство.
Честитим поста на Ради Панчева и й пожелаваме сили и кураж да изпълни обещанията, дадени пред скромния електорат. И малко информация за нея. Ради учи в НХГ "Св. св. Кирил и Методий" –Благоевград и в момента е в 11 клас, паралелка с насоченост изобразително изкуство. Ради споделя, че сред мотивите й да се кандидатира за Младежки координатор са отговорностите, които предполага поста. В своята реч тя постави ударение върху насърчаването на младите хора да се включват в доброволчески инициативи и повишаване на тяхната мотивация да бъдат част от общността на рейнболците и каузата на Младежкия доброволчески клуб.

Благодарим на досегашния Младежки координатор Драги Угринова като й пожелаваме успех на предстоящите изпити!
Диляна Керанова